Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Результати проведення Першого загальнонаціонального Форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»

23 травня 2017, 15:00

Перший загальнонаціональний форум

«Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»

м. Київ, 22.05.2017

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

«ПРАВОВА ДЕРЖАВА – СПІЛЬНА СПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

 

Журналісти, судді, науковці, представники медіа спільноти, судової влади та самоврядування, громадські діячі та інші учасники Першого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»,

обговоривши питання зміцнення незалежності судової гілки влади, забезпечення прав вільних ЗМІ на інформацію, як умови існування правової держави й транспарентного громадянського суспільства,

усвідомлюючи існування проблем у комунікації між судами, ЗМІ та громадськістю, проблем практичного втілення окремих демократичних стандартів взаємодії судів та журналістів в державі,

розуміючи необхідність об’єднання зусиль суддівського та журналістського середовищ для забезпечення своєчасного, повного й об’єктивного інформування громадськості про діяльність судової влади й особливості правозастосовчої діяльності судів,

прагнучи до встановлення паритетних відносин, заснованих на чинному законодавстві України та загальноприйнятих нормах,

маючи намір виробити ефективний механізм координації дій журналістів і суддів стосовно інформування суспільства про роботу судів,

відчуваючи потребу у підвищенні авторитету судової влади, зокрема, через інформування громадськості про діяльність суддів й ухвалені ними рішення, що можуть становити громадський інтерес,

сприяючи впровадженню ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на налагодження конструктивного діалогу між суддями та представниками ЗМІ,

бажаючи активізувати діяльність журналістів і суддів з реалізації норм і принципів міжнародного та національного права стосовно забезпечення свободи ЗМІ, зокрема Мадридських принципів взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежності (ООН, ЕКОСОР, 1994), Висновку №7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до відома Комітету Міністрів Ради Європи «Про суд і суспільство» (КРЄС, 2005),

визнаючи, що свобода вираження поглядів згідно із загальновизнаними міжнародними стандартами в сфері прав людини, зокрема, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, 1950) може підлягати обмеженням, у тому числі для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду,

Вирішили спільно діяти задля:

  • задоволення громадського інтересу у суспільно важливій інформації,
  • налагодження конструктивного діалогу поміж судами, ЗМІ та громадськістю,
  • взаємодії та координації діяльності журналістів і суддів при здійсненні ними професійної діяльності.

Для чого учасники форуму постановили:

  1. Проводити спільні заходи суддів і журналістів, надавати (у межах чинного законодавства) обґрунтовані відповіді на інформаційні запити, оприлюднювати прес-релізи стосовно результатів розгляду судових справ, а також практикувати інтерв’ювання суддів з певних питань.
  2. Забезпечувати ефективну співпрацю суддів і ЗМІ через створені при судах прес-служби, які надаватимуть згідно з чинним законодавством запитувану інформацію, поширюватимуть прес-релізи щодо результатів розгляду судових справ, а також сприятимуть у вирішення конкретних запитів з певної проблематики (зокрема, щодо інтерв’ювання судді тощо).
  3. Надавати та поширювати лише об’єктивну, достовірну, перевірену й підтверджену інформацію про діяльність судової влади в Україні та її правозастосовчу роботу.
  4. Виявляти відкритість, об’єктивність, неупередженість, комунікабельність, тактовність і повагу в спілкуванні з між суддями й представниками ЗМІ, дотримуватися вимог, установлених чинним законодавством України, правилами суддівської етики та правилами журналістської етики.
  5. Вирішувати проблеми, що виникатимуть у ході здійснення журналістської діяльності у спілкуванні з суддями, шляхом переговорів із керівництвом відповідного суду, Радою суддів України або шляхом проведення консультативних зустрічей журналістів і суддів.
  6. Судам і ЗМІ виділяти достатні людські та фінансові ресурси у межах їх можливостей, а також залучати ресурси з інших, не заборонених законодавством, джерел для реалізації положень цієї Резолюції.
  7. Проводити час від часу публічні заходи для доведення до відома громадськості основних проблем, що мають місце у діяльності судів, а також судової практики з питань, що становлять суспільний інтерес.

 

Ця Резолюція є документом, на підставі якого судді та журналісти, докладатимуть усіх зусиль для здійснення належної координації їх дій, спрямованих на досягнення мети, що встановлена Резолюцією.

Резолюція набуває чинності з моменту її проголошення.