Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Список осіб, відповідальних за забезпеченя доступу до інформації

 Недригайлівський районний суд
Сумської області

Н А К А З


27 грудня 2017 року                                                                                                                                                                         № 16-К

Про порядок організації доступу до
публічної інформації, що знаходиться у
володінні Недригайлівського районного
суду Сумської області

Відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію", з метою визначення порядку здійснення належної організації та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Недригайлівського районного суду Сумської області,

Н А К А З У Ю :

1. Неухильно дотримуватися у роботі та виконувати вимоги Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" апарату Недригайлівського районного суду.
2. Покласти обов"язок організації в установленому порядку доступу до публічної інформації, якою володіє Недригайлівський районний суд Сумської області, та систематичного обліку документів, що містять таку інформацію на старшого секретаря суду – Кривенко Ірину Сергіївну.
3. Покласти обов"язок ведення обліку та запитів на інформацію, що надійшли до Недригайлівського районного суду Сумської області на консультанта суду ( по роботі з персоналом) – Юхту Олену Іванівну.
4. Покласти обов"язок систематичного та оперативного оприлюднення інформації про діяльність Недригайлівського районного суду Сумської області та прийняті ним рішення на офіційному веб-сайті відповідно до вимог чинного законодавства на головного спеціаліста з інформаціних технологій – Коренева Романа Олексійовича.
5. Всі запити про надання інформації, що надійшли до Недригайлівського районного суду Сумської області обов"язково обліковувати консультанту суду (по роботі з персоналом) невідкладно в день одержання або у перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час, даний тип документів необхідно позначати літерою індексації такого типу документів "І" та надавати для обов"язкового розгляду і подальшого руху керівнику апарату суду.
6. Наказ №29-К від 04.11.2015 року та наказ №13-К від 30.05.2016 року вважати такими, що втратили чинність.


Керівник апарату суду                                                                                        Л.В. Волик