Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Недригайліського районного суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

Недригайлівського районного

суду Сумської області

від 30.05.2011 р. № 15-К

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Недригайлівського районного суду Сумської області
 
 
Розділ 1. загальні положення
 
1.1.   Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Недригайлівського районного суду Сумської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.
1.2.   Недригайлівський районний суд Сумської області (далі – Недригайлівський районний суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
1.3.   Відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Недригайлівського районного суду, є старший секретар Недригайлівського районного суду Сумської області, завданнями якої є забезпечення систематизації та обліку документів, які містять таку інформацію.
1.4.   Відповідальною особою за ведення обліку запитів на інформацію, їх аналізу та опрацювання є консультант з кадрової роботи Недригайлівського районного суду Сумської області.
 
 
Розділ 2. Порядок доступу до інформації
 
2.1.   Доступ до інформації забезпечується шляхом:
-          систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-порталі «Судова влада України», на інформаційних стендах;
-          надання інформації за запитами на інформацію.
2.2.   Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в Недригайлівському районному суді, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:
-          назву документа;
-          дату створення документа;
-          дату надходження документа;
-          джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
-          передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
-          строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;
-          галузь;
-          ключові слова;
-          тип, носій (текстовий документ, аудіозаписи тощо);
-          вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти);
-          проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
-          форму та місце зберігання документа тощо.
2.3.   Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.
2.4.   Запитувач має право звернутися до Недригайлівського районного суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.5.   Відповідальні особи зобов’язані:
-          оприлюднювати інформацію про діяльність Недригайлівського районного суду та прийняті рішення;
-          систематично вести облік