flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу Недригайлівського районного суду Сумської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів від

18.09.2015 р.

Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням зборів суддів №3 від 24.04.2017 року

 Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням зборів суддів №4 від 23.05.2017 року

Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням зборів суддів №1 від 02.01.2018 року

Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням зборів суддів №7 від 22.10.2018 року

 

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

  1. Загальні положення.

 

1.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів Недригайлівського районного суду Сумської області новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

  1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої

системи.

 

2.1.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавленім права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів суду та керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

 

  1. Особливості розподілу справ між суддями.

 

3.1.Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами,  встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів.

3.2.Визначення присяжних відбувається за правилами, встановленими Положенням.

3.3.У разі відсутності судді на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) матеріали про адміністративні правопорушення, розподілені на суддю завчасно передавати до канцелярії суду для повторного автоматичного розподілу з метою недопущення пропущення строків притягнення особи до відповідальності.

 

      3.4.Не поєднуються за три робочих дні до початку відпустки, довготривалого відрядження на раніше визначеного в рамках одного кримінального провадження слідчого суддю клопотання слідчого, прокурора чи адвоката, скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора.

     3.5. У разі перебування судді у нарадчій кімнаті авторозподіл справ та поєднання зі справами не проводити.

       3.6. Якщо відпустка судді становить від 1 до 3 днів, то розподіл справ на суддю не проводиться за 1 робочий день, а від 4 до 14 днів за 3 робочих дні.

Якщо відрядження чи навчання судді  від 1 дня до 3 днів, то розподіл справ не проводиться за 1 робочий день, від 4 днів і більше за 3 робочих дні.

 

 

 

 

 

  1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

4.1.Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.

4.2.Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

4.3.Консультант з кадрової роботи суду щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

      4.4.Автоматизований розподіл клопотань слідчого про призначення експертизи щодо встановлення причин смерті  та клопотань слідчого щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у випадках, коли встановлений законом строк затримання особи без ухвали слідчого судді спливає у неробочий час  (святковий чи вихідний день) не здійснюється. Такі клопотання у неробочий час (вихідні та святкові дні) передаються черговому слідчому судді, який визначений зборами суддів».

 

  1. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді.

 

5.1 Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

5.2.Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, якщо інший порядок не визначений зборами суддів.

5.3.У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду:

5.4. У всіх інших вище перелічених випадках судові справи передаються раніше визначеному судді, навіть за відсутності його на роботі. Даний пункт діє до отримання повноважень всіма суддями суду.

5.5.Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному  у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

 

  1. Коефіцієнт адміністративної посади

 

6.1. В автоматизованій системі документообігу суду для судді, який займає адміністративну посаду встановлюється  коефіцієнт - 1

 

 

  1. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ

 

7.1. В суді діє спеціалізація із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх та обрані 2 слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.

7.2.Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. За допомогою автоматизованого розподілу визначається також і слідчий суддя.

 

  1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

 

8.1.В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п'ять робочих днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

8.2.У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла та заяви в порядку цивільного судочинства щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду».